Find oplysninger for beboere her
  • Læse beboerbladet SVALEN
  • Find regler og vedtægter
  • Læs referater fra afdelingen eller boligforeningenm
  • og meget mere ......
Om boligforeningen

Denne korte film viser nogle af boligforeningens områder og fortæller, at i boligforeningen er det beboerne der bestemmer.

Nyheder

Nyheder

Stor opbakning til nyt fælleshus i Østre Park

Beboerne har besluttet at bruge et overskud fra renovering og ombygning til opførelse af et fælleshus

Tidligere har det været vedtaget, at et overskud skulle bruges til erhvervelse af kommunens nedlagte børneinstitution, for at ombygge denne til fælleshus, men så kom kommunen lige pludselig i tanke om, at de alligevel skulle bruge institutionen. Nu har beboerne så besluttet at de i stedet vil søge om tilladelse til, at opføre et fælleshus på afdelingens fællesareal.

Der er stor opbagning til forslaget og afdelingen glæder sig til at kunne huse fremtidige beboerarrangementer og boligsociale tiltag i et nyt fælleshus. Samtidig vil blive indrettet motionsrum i den nuværende gildesal. Efter indhentning af diverse myndighedsgodkendelser, forventes det fælleshuset kan stå klar til jul 2017.

Link: vis

Boligforeningen ønsker alle et godt nytår.

Vi tager fat på et nyt år, hvor udfordringerne står i kø. Der skal skabes driftsoptimeringer (på dansk=besparelser) svarende til ca. 8 % i de almene boligorganisationer i Danmark og også i Boligforeningen Lolland. Vi har i forvejen arbejdet i den retning, men er langt fra i mål, så her har vi en stor udfordring for såvel ansatte, som valgte beboerdemokrater.

Vi skal også håndtere de øgede krav der stilles til anderledes håndtering af administrative opgaver og de forskellige krav om dokumentation, for både det ene og det andet.

Også den tilspidsede økonomiske situation, som bl.a. er skabt af kontanthjælpsloftet, for mange af vores beboere, stiller boligforeningen over for en række udfordringer.

Så velkommen til det nye år og de mange udfordringer. 

Link: vis

Præstevænget og Kildeparken har valgt en fælles afdelingsbestyrelse.

På denne måde har de to bebyggelser i Søllested, sikret et godt og bredt beboerdemokrati, der rummer begge bebyggelser. De to bebyggelser havde i forvejen et godt samarbejde om de mange sociale arrangementer beboerne bliver tilbudt, men med en fælles afdelingsbestyrelse, vil samarbejdet også komme til at omfatte de mere formelle dele af beboerdemokratiet. Stort tillykke til den valgte afdelingsbestyrelse, hvor Maja Bossel er blevet valgt somn formand. 

Link: vis