Fra Boligforeningen

Boligforeningens bestyrelse arbejder løbende på at sikre og forbedre en tilfredsstillende service for alle beboere.

Bestyrelsen har nu afslutte arbejdet med en målsætningsplan for perioden 2017 - 2020. Interesserede beboere kan deltage i orienteringsmøde den 23. februar og høre nærmere om planen eller læse orienteringen i boligforeningens blad: Svalen.