Boligforeningen holder generalforsamling den 22. maj 2018

Boligforeningen holder generalforsamling den 22. maj 2018

Alle beboere er velkomne til at deltage. Hvis ikke du ´har modtaget inkaldelse og dagsorden, kan du kontakte boligforeningens kontor på tlf. 54786264 eller på mail boliglolland@boliglolland.dk