Områdekontor

Boligforeningen har to inspektører, som har ansvaret for bebyggelsernes drift og vedligeholdelse.
Den ene inspektør: Lars Højvod fungerer som "Områdeleder". han har ansvaret for den almindelige ren- og vedligeholdelse og er den daglige leder for boligforeningen viceværter. 
Områdeleder Lars Højvod kan kontaktes på telefon: 88 77 22 28 eller på mail: lho@boliglolland.dk
 
Den anden inspektør er Søren Erichsen, som har ansvaret for de større vedligeholdelses- og renoveringsopgaver.
Søren Erichsen kan kontaktes på telefon: 88 77 22 26 eller på ser@boliglolland.dk