Om boligforeningen

Historie
Den 8. november 1949 blev Maribo Andelsboligforening stiftet ved en generalforsamling i Maribo. Foreningens første byggeri var Avenaparken og herefter fulgte Aaparken, Østre Park, Moseparken og række andre byggerier i Maribo.
Efterfølgende fik boligforeningen henvendelse om at medvirke til byggeri andre steder på Lolland. Der blev opført boliger i mange af Lollands områderne: Maribo, Nysted, Holeby, Rudbjerg, Højreby og Ravnsborg og boligforeningens navn blev ændret til Boligforeningen Lolland.
I dag har boligforeningen 1234 lejemål på Lolland og samt en række boliger, som administreres for andre organisationer.
 
Om boligforeningen
Som navnet Boligforeningen Lolland beskriver, er vi en forening, hvor alle beboere inviteres til generalforsamling, en gang om året. Generalforsamlingen træffer beslutning om foreningens regler, politikker, økonomi m.v. Det er meget afgørende for boligforeningen, at beboernes indflydelse er gældende og det er beboernes ønsker og beslutninger, der er gundlaget for boligforeningens udvikling.
 
Boligforeningens bestyrelse
Generalforsamlingen vælger boligforeningens bestyrelse. Bestyrelsen godkender boligforeningens regnskaber og tilser, at foreningen overholder de gældende regler for almene boligorganisationer.  I samråd med boligforeningens administration, behandler bestyrelsen sager om renoverings- og byggesager og sikrer en effektiv og økonomisk drift.
 
Om afdelingerne
En afdeling kan bestå af en eller flere bebyggelser. Hver afdeling ledes af en beboervalgt afdelingsbestyrelse. Hvis ikke der vælges en afdelingsbestyrelse, varetages opgaven af foreningens bestyrelse.
Ved afdelingsmøder, der er afdelingernes øverste myndighed, vælges afdelingsbestyrelse, godkendes budget, lokale husordner, projekter m.v. Hver enkelt afdeling i foreningen er økonomisk uafhængig.