Beboerdemokrati

Det er beboerne der bestemmer

Det er boligforeningens ønske, at alle foreningens beslutninger og udvikling skal bygge på beboernes ønsker og det er derfor vigtigt at beboerdemokratiet fungerer tilfredsstillende.  

Demokratiet udøves gennem beslutningerne på boligforeningens årlige generalforsamling og gennem afdelingernes årlige afdelingsmøder, hvor alle beboere kan møde op og være med til at bestemme. Endvidere etableres en række udvalg, med deltagelse af bestyrelsesmedlemer, beboere og ansatte, som skal udvikle de beslutninger, tanker og ideer, der kan være med til at sikre at boligforeningen udvikler sig tilfredsstillende for beboerne. 

På generalforsamlingen besluttes om boligforeningens administration, budget, køb- eller salg af ejendomme, byggeri, m.v. 

På afdelingsmøderne træffes beslutninger om afdelingernes regler, boligernes vedligeholdelse, eventuelle renoveringer, områdets udseende og indretning.

Du kan læse mere om reglerne for beboerdemokratiet i boligforeningens vedtægter. Boligforeningens bestyrelse hjælper gerne med forståelse af reglerne, planlægning af arrangementer m.v.

Kontakt boligforeningens administration eller bestyrelse, hvis du vil vide mere.