Bestyrelsen

Boligforeningens bestyrelse består af 7 medlemmer inklusive formanden. Generalforsamlingen vælger op til 5 medlemmer blandt boligforeningens bolighavende medlemmer, disses ægtefæller eller hermed sidestillede personer. Herudover vælger generalforsamlingen 1 medlemmer blandt boligforeningens medlemmer og godkender en personalerepræsentant , indstillet af boligforeningens ansatte. I perioden 2018 -2019 er bestyrelsen suppleret med et ekstramedlem fra det tidligere Ravnsborg Ældreboligselskab, som er fusioneret med boligforeningen.

Den nuværende Bestyrelse:
 
 • Niels Kruse valgt i 2017 indtil 2019, som formand
 • Karl Jørgensen valgt i 2016 indtil 2018, som næstformand
 • Lars Olsen valgt 2016 indtil 2018
 • Rinda Faurskaov valgt i i 2017 indtil 2019
 • Palle Rasmussen valgt i 2016 indtil 2018
 • Per Carstens valgt i 2017 indtil 2019
 • Lotte Pluzek, valgt i 2016 indtil 2018, som personalerepræsentant.
 • Leif Christensen udpeget af Ravnsborg Ældreboligselskab i 2017 -2019
 
 
Suppleanter
 1. 1. suppleant – Heidi Nørskov fra Bomstræde

  2. suppleant – Bent Black fra Østre Park

  3. suppleant – Maja Bossel fra Præstevænget

  4. suppleant – Mia Jørgensen fra Hans Fugls Vej

  5. suppleant – Thorkild Greisen fra J.C. Pedersensvej