Målsætninger

I boligforeningen har vi valgt en svale som et symbol i vores logo.

Svalerne vælger at bo i gode, trygge og grønne omgivelser. I disse omgivelser stifter de familie og plejer deres unger. I perioder flytter de bort, men de vender gerne tilbage til den samme bolig år efter år..

På samme måde ønsker boligforeningen det skal fungere for beboerne. Der skal hele tiden skabes forskellige tilbud på boliger, der kan tilfredsstille de aktuelle behov og lige som svalen, skal beboerne kunne flytte fra f.eks. ungdomsboliger og vende tilbage til familieboliger, ældreboliger eller plejeboliger.

Boligforeningen arbejder for at opføre og drive gode og tidssvarende boliger til glæde og gavn for nuværende og kommende beboere. Endvidere sikrer vi, at boligernes installationer er moderne og energibesparende. Vi arbejder målrettet på, at sikre en god økonomi i alle bebyggelser og boliger, således at beboerne skal betale den lavest mulige leje og have så få forbrugsomkostninger som muligt.

Det er afgørende for boligforeningen at alle tiltag i foreningen såvel som i afdelingerne, altid er til glæde og gavn for beboerne. Dette sikres ved, at oplyse beboerne om deres muligheder for indflydelse  og ved at orientere om de gældende regler for beboerdemokratiet.

Gennem samarbejde med kommuner, brancheforeninger, andre boligorganisationer m.v. holder vi os hele tiden ajour om udviklingen og de aktuelle behov på boligområdet.