Find oplysninger for beboere her
  • Læse beboerbladet SVALEN
  • Find regler og vedtægter
  • Læs referater fra afdelingen eller boligforeningenm
  • og meget mere ......
Om boligforeningen

Denne korte film viser nogle af boligforeningens områder og fortæller, at i boligforeningen er det beboerne der bestemmer.

Nyheder

Nyheder

Byrådet og Refa har besluttet et nyt affaldsregulativ, der skulle have virkning fr 1. oktober 2017.

De nye regler komme dog ikke til at fungere i udlejningsbebyggelser før omkring årskiftet til 2018

Imellemtiden slås vi med manglende tømninger af beholderne til aviser og blade, ændrede tømningsdage der ikke følges og forvirring omkring ordningerne.

Boligforeningen arbejder på at få REFA orienteret om de problemer der opstår og vi vil i den kommende tid udsende orienteringsskrivelser til alle beboere, om de ændringer der er gældende i de enkelte områder.

Link: vis

Det er med glæde, at vi tager fat på det nye år 2018, som indledes med huslejenedsættelser i er række afdelinger

For andet år i træk, er det lykkedes for boligforeningen at sænke den månedlige leje i en række afdelinger. Faktisk er det kune 2 afdelinger, der har fået lejestigninger fra den 1. januar 2018.

Vi forventer- og glæder os til endnu et år, med fokus på beboerdemokratiet og driftsoptimeringer på dagsordenen.

Link: vis